MikroBeton na ścianie

Mikrocement – Microtopping – Mikrobeton

Beton mikrotopowy na ścianie klatki schodowej.

Kolor betonu szary naturalny